پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، بلکه باید بعد از هر زمین خوردن برخیزی.

                                                                                                " گاندی"

راه های کاهش اضطراب امتحان

راه های کاهش اضطراب امتحان

۱۸ دی ۱۳۹۵ | ۱۷:۳۲
مدیریت زمان

مدیریت زمان

۱۷ آبان ۱۳۹۵ | ۰۰:۱۷
عمر شما سرمایه شماست به باطل هدرش ندهید
هوش هیجانی

هوش هیجانی

۱۷ آبان ۱۳۹۵ | ۱۰:۵۷
مدیریت احساسات و هیجانات خود و دیگران
پیام

پیام

۰۷ مهر ۱۳۹۵ | ۱۲:۱۸

خدمات مشاوره در ایام امتحانات

۱۱ خرداد ۱۳۹۵ | ۲۰:۱۰
ارائه خدمات مشاوره ای به دانشگاهیان عزیز
مشاوره تلفنی و الکترونیکی

مشاوره تلفنی و الکترونیکی

۰۸ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۳:۵۷
راه اندازی مشاوره تلفنی و الکترونیکی

خدمات مشاوره در ایام امتحانات

۰۱ دی ۱۳۹۴ | ۱۹:۳۵
ارائه ی خدمات مشاوره به دانشگاهیان عزیز در ایام امتحانات

راه اندازی وب سایت مرکز مشاوره

۲۶ مرداد ۱۳۹۴ | ۱۴:۴۰
وب سایت مرکز مشاوره و راهنمایی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلام راه اندازی شد.