پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، بلکه باید بعد از هر زمین خوردن برخیزی.

                                                                                                " گاندی"

کارگاه مشاوره تحصیلی، خلاقیت، اشتغال و کارآفرینی ویژه دانشجویان همتا یار مرکز جامع مشاوره و روان شناختی امین تیر ماه ۱۳۹۸

کارگاه مشاوره تحصیلی، خلاقیت، اشتغال و کارآفرینی ویژه دانشجویان همتا یار مرکز جامع مشاوره و روان شناختی امین تیر ماه ۱۳۹۸

۳۰ تیر ۱۳۹۸ | ۰۸:۵۵
کارگاه تابستان ویژه دانشجویان همتا یار مرکز جامع مشاوره و روان شناختی امین، تیر ماه ۱۳۹۸ کارگاه مشاوره تحصیلی، خلاقیت، اشتغال و...
کارگاه مهارت های ارتباطی مؤثر

کارگاه مهارت های ارتباطی مؤثر

۳۰ تیر ۱۳۹۸ | ۰۸:۴۰
کارگاه تابستان ویژه دانشجویان همتا یار مرکز جامع مشاوره و روان شناختی امین تیر ماه ۱۳۹۸ کارگاه مهارت های ارتباطی مؤثر در تاریخ ۹۸/۴/۲۶...
کارگاه تابستان عادات ویژه همتا یاران دانشجو

کارگاه تابستان عادات ویژه همتا یاران دانشجو

۲۶ تیر ۱۳۹۸ | ۱۶:۴۹
کارگاه تابستان عادات ویژه همتا یاران دانشجو توسط سرکار خانم دکتر فاطمه خالقی پزشک مستقر دانشگاه در سالن کنفرانس دانشکده مدیریت در تاریخ...
کارگاه کنترل و مدیریت خشم

کارگاه کنترل و مدیریت خشم

۲۶ تیر ۱۳۹۸ | ۰۸:۲۳
کارگاه کنترل و مدیریت خشم در تاریخ ۹۸/۴/۲۴ توسط سرکار خانم الهه لبیبی مشاور مرکز جامع مشاوره و روان شناختی امین در سالن کنفرانس دانشکده...
کارگاه تابستان معیار ازدواج و انتخاب همسر  ویژه همتا یاران دانشجو

کارگاه تابستان معیار ازدواج و انتخاب همسر ویژه همتا یاران دانشجو

۲۴ تیر ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۶
کارگاه تابستان معیار ازدواج و انتخاب همسر ویژه همتا یاران دانشجو
جشن افتتاحیه مرکز جامع مشاوره و روانشناختی امین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا ن شمال

جشن افتتاحیه مرکز جامع مشاوره و روانشناختی امین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا ن شمال

۲۸ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۴:۴۳
جشن افتتاحیه مرکز جامع مشاوره و روانشناختی امین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
خدمات مرکز

خدمات مرکز

۲۸ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۴:۳۵
شماره تماس ۷۷۳۱۹۴۱۵

تغییر مکان مرکز مشاوره و سلامت

۰۳ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۴:۴۶
به اطلاع دانشجویان و کارکنان گرامی می رساند، مرکز مشاوره و سلامت واحد از ۹۷/۱۱/۱ از دانشکده فنی و مهندسی به جنب سوله ورزشی،طبقه دوًم ...
اضطراب امتحان و راههای کاهش آن

اضطراب امتحان و راههای کاهش آن

۲۷ آذر ۱۳۹۷ | ۰۸:۱۵
اضطراب امتحان نوعی خود اشتغالی ذهنی است که خود کم انگاری و تردید در مورد توانائیهای فرد را همراه دارد و اغلب باعث ارزیابی منفی و عدم تمرکز...
کارگاه آموزشی اضطراب امتحان و راههای کاهش آن

کارگاه آموزشی اضطراب امتحان و راههای کاهش آن

۲۰ آذر ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۲
عوامل بروز اضطراب امتحان و چگونه در جلسه امتحان با آرامش خاطر به سوالات امتحانی جواب بدهیم ؟