آخرین خبرها

اضطراب امتحان و راههای کاهش آن

اضطراب امتحان و راههای کاهش آن

۲۷ آذر ۱۳۹۷ | ۰۸:۱۵
اضطراب امتحان نوعی خود اشتغالی ذهنی است که خود کم انگاری و تردید در مورد توانائیهای فرد را همراه دارد و اغلب باعث ارزیابی منفی و عدم تمرکز...
کارگاه آموزشی اضطراب امتحان و راههای کاهش آن

کارگاه آموزشی اضطراب امتحان و راههای کاهش آن

۲۰ آذر ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۲
عوامل بروز اضطراب امتحان و چگونه در جلسه امتحان با آرامش خاطر به سوالات امتحانی جواب بدهیم ؟

پیام روز

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، بلکه باید بعد از هر زمین خوردن برخیزی.

                                                                                                " گاندی"