اخبار

کارگاه مشاوره تحصیلی، خلاقیت، اشتغال و کارآفرینی ویژه دانشجویان همتا یار مرکز جامع مشاوره و روان شناختی امین تیر ماه ۱۳۹۸
کارگاه تابستان ویژه دانشجویان همتا یار مرکز جامع مشاوره و روان شناختی امین تیر ماه ۱۳۹۸

کارگاه مشاوره تحصیلی، خلاقیت، اشتغال و کارآفرینی ویژه دانشجویان همتا یار مرکز جامع مشاوره و روان شناختی امین تیر ماه ۱۳۹۸

کارگاه تابستان ویژه دانشجویان همتا یار مرکز جامع مشاوره و روان شناختی امین، تیر ماه ۱۳۹۸ کارگاه مشاوره تحصیلی، خلاقیت، اشتغال و کارآفرینی ویژه دانشجویان همتا یار مرکز جامع مشاوره و روان شناختی امین در تاریخ ۹۸/۴/۲۹ در سالن کنفرانس دانشکده مدیریت از ساعت ۹/۰۰ لغایت ۱۳/۰۰ برگزار گردید. در این کارگاه آقای خطیب به دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و واحد درسی راهنمایی های لازم را ارائه دادند و سرکار خانم دکتر صادقپور در بخش خلاقیت، اشتغال و کارآفرینی نکات ارزنده ارائه نمودند.

ادامه مطلب
کارگاه مهارت های ارتباطی مؤثر
کارگاه تابستان ویژه دانشجویان همتا یار مرکز جامع مشاوره و روان شناختی امین تیر ماه ۱۳۹۸

کارگاه مهارت های ارتباطی مؤثر

کارگاه تابستان ویژه دانشجویان همتا یار مرکز جامع مشاوره و روان شناختی امین تیر ماه ۱۳۹۸ کارگاه مهارت های ارتباطی مؤثر در تاریخ ۹۸/۴/۲۶ در سالن اجتماعات دانشکده مدیریت از ساعت ۹/۰۰ صبح لغایت ۱۳/۰۰ توسط سرکار خانم دکتر شبابی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال برگزار گردید و به نکات مهم ویژگی خاص ارتباطات انسانی در زمینه های گوناگون اشاره نمودند.

ادامه مطلب
کارگاه تابستان عادات ویژه همتا یاران دانشجو
کارگاه های تابستان ۹۸ مرکز جامع مشاوره و روان شناختی امین ویژه همتایاران دانشجو، مجری: مرکز جامع مشاوره و روان شناختی امین

کارگاه تابستان عادات ویژه همتا یاران دانشجو

کارگاه تابستان عادات ویژه همتا یاران دانشجو توسط سرکار خانم دکتر فاطمه خالقی پزشک مستقر دانشگاه در سالن کنفرانس دانشکده مدیریت در تاریخ ۹۸/۴/۲۵ برگزار گردید. در این کارگاه یک روزه، مباحثی از قبیل: عادت ها و تغییر، فهرستی از عادتهای مفید و سازنده ، فهرستی از عادات مضر و مشکل ساز، مهار یا سرکوب، ایجاد تغییر و حفظ تغییر دو مقوله جدا هستندو .... مطرح شد.

ادامه مطلب
کارگاه کنترل و مدیریت خشم
کارگاه تابستان ویژه دانشجویان همتا یار مرکز جامع مشاوره و روان شناختی امین تیر ماه ۱۳۹۸

کارگاه کنترل و مدیریت خشم

کارگاه کنترل و مدیریت خشم در تاریخ ۹۸/۴/۲۴ توسط سرکار خانم الهه لبیبی مشاور مرکز جامع مشاوره و روان شناختی امین در سالن کنفرانس دانشکده مدیریت برگزار گردید و توضیحات لازم در باره خشم و آسیب های ناشی از پرخاشگری و پرسش و پاسخ دانشجویان به پایان رسید.

ادامه مطلب
جشن افتتاحیه مرکز جامع مشاوره و روانشناختی امین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا ن شمال
جشن افتتاحیه مرکز جامع مشاوره و روانشناختی امین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

جشن افتتاحیه مرکز جامع مشاوره و روانشناختی امین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا ن شمال

جشن افتتاحیه مرکز جامع مشاوره و روانشناختی امین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

ادامه مطلب
۹۷/۱۱/۱ انتقال یافته است

تغییر مکان مرکز مشاوره و سلامت

به اطلاع دانشجویان و کارکنان گرامی می رساند، مرکز مشاوره و سلامت واحد از ۹۷/۱۱/۱ از دانشکده فنی و مهندسی به جنب سوله ورزشی،طبقه دوًم انتقال یافته است.

ادامه مطلب
اضطراب امتحان و راههای کاهش آن
بروشور کارگاه آموزشی اضطراب امتحان و راههای کاهش آن

اضطراب امتحان و راههای کاهش آن

اضطراب امتحان نوعی خود اشتغالی ذهنی است که خود کم انگاری و تردید در مورد توانائیهای فرد را همراه دارد و اغلب باعث ارزیابی منفی و عدم تمرکز حواس و واکنش های جسمانی نامطلوب می شود. بروز چنین حالات ناخوشایند کارآیی عملکرد را تحت تأثیر قرار می دهد.کوتاهی و بی توجهی درانجام برخی از وظائف دانشجویی زمینه مساعدی را برای بروز اضطراب امتحان فراهم می سازد. از این رو اقدامات رفتاری به عنوان مؤثرترین فنون برای کنترل اضطراب امتحان عنوان می شود. اینگونه اقدامات طیف وسیعی از روش های کنترل و کاهش اضطراب امتحان را در بر می گیرد که می توان آن ها را در دو حیطه برنامه ریزی قبل از امتحان و آمادگی برای امتحان تقسیم نمود. اقدامات منظم و جدی در حوزه های فوق اضطراب امتحان را کاهش داده و عملکرد تحصیلی را افزایش می دهد

ادامه مطلب