اخبار

کارگاه تابستان اضطراب و افسردگی ویژه همتا یاران دانشجو
کارگاه های تابستان ویژه همتایاران دانشجو

کارگاه تابستان اضطراب و افسردگی ویژه همتا یاران دانشجو

کارگاه تابستان اضطراب و افسردگی ویژه همتا یاران دانشجو توسط جناب آقای دکتر علی باغبانیان متخصص اعصاب و روان در تاریخ ۹۸/۴/۲۲ در سالن کنفرانس دانشکده مدیریت برگزار گردید. اضطراب احساسی طبیعی است که همه انسان ها آن را تجربه خواهند کرد. به عنوان مثال اضطراب انتخاب شغل و اضطراب های قبل از ازدواج و ... در این کارگاه مورد بحث قرار گرفت. علاوه بر این احساس های منفی و طولانی مخرب ( افسردگی ) مورد بررسی و بحث قرار گرفت .

ادامه مطلب