انسان موفق

موفقیت از آن کسانی میشود که مدام در حال تلاش به سوی اهدافشان می باشند

۱۶ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۷:۲۸ کد : ۴۷۰۳ اخبار دانشکده ها
تعداد بازدید:۵۳۸۳
انسان های موفق همیشه در مورد ایده های خود صحبت می کنند و به موضوعات غیر ضروری و بی اهمیت نمی پردازنند، از تغییر استقبال کرده و نمی ترسند، همواره به دنبال رشد و فراگیری مهارت ها ی جدید هستند، از ویژگی های بارز آنان می توان بخشندگی را نام برد.
موفقیت از آن کسانی میشود که مدام در حال تلاش به سوی اهدافشان می باشند

 موفقیت 

                یعنی 

                                رسیدن به هدف 

                                                                 با امید

                                                                                   ،       با تلاش 

                                                                                                      و      با تغییر 

                                                                                                


نظر شما :