برنامه حضور مشاوران مرکز خدمات مشاوره و راهنمایی واحد تهران شمال در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶

برنامه هفتگی

۲۱ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۴:۰۱ کد خبر : ۵۱۵۶ اخبار دانشکده ها
تعداد بازدید:۸
سال تحصیلی ۹۷-۹۶را به دانشجویان، همکاران و اساتید محترم واحد تهران شمال تبریک می گوییم

                                             به نام خدا 

                                  برنامه هفتگی حضور مشاوران 

                         مرکز خدمات مشاوره و راهنمایی واحد تهران شمال 

                                 ( نیمسال اول سال تحصیلی 97-96)

دانشکده  روز حضور

نام مشاور

دانشکده فنی مهندسی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه 

سه شنبه 

چهارشنبه

خانم پناهی

خانم کنشلو

خانم جعفری

خانم کنشلو

خانم لبیبی

دانشکده علوم فنون دریایی چهارشنبه خانم پناهی
دانشکده الهیات چهارشنبه خانم کنشلو
دانشکده علوم پایه دوشنبه خانم لبیبی

 


نظر شما :