برنامه حضور مشاوران مرکز خدمات مشاوره و راهنمایی واحد تهران شمال در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

برنامه هفتگی مشاوران مرکز خدمات مشاوره وراهنمایی واحد در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

۰۱ مهر ۱۳۹۷ | ۱۰:۳۱ کد : ۵۱۵۶ اخبار دانشکده ها
تعداد بازدید:۵۰۱
برنامه هفتگی مشاوران مرکز خدمات مشاوره و راهنمایی واحد در نیمسال اول سال تحصیلی۹۸-۹۷

                                             به نام خدا 

                                  برنامه هفتگی حضور مشاوران 

                         مرکز خدمات مشاوره و راهنمایی واحد تهران شمال 

                                 ( نیمسال دوم اول تحصیلی98-97

                           حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی واحد تهران شمال

محل ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی روز حضور

نام مشاور

دانشکده ه های :

دانشکده زبان های خازجه،

دانشکده مدیریت و علوم انسانی و  دانشکده شیمی

در محل دانشکده فنی و مهندسی واقع در سایت حگیمیه

 

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

 

خانم راستگو

خانم کنشلو

خانم راستگو ( یک هفته در میان یک روز)

خانم لبیبی

خانم لبیبی

دانشکده علوم فنون دریایی چهارشنبه

خانم راستگو

( یک هفته درمیان )

دانشکده الهیات چهارشنبه خانم کنشلو
دانشکده علوم زیستی دوشنبه خانم لبیبی

 


۳ رای

نظر شما :