برنامه حضور مشاوران مرکز خدمات مشاوره و راهنمایی واحد تهران شمال در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶

برنامه هفتگی مشاوران مرکز خدمات مشاوره وراهنمایی واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۱:۲۴ کد : ۵۱۵۶ اخبار دانشکده ها
تعداد بازدید:۴۳۹
برنامه هفتگی مشاوران مرکز خدمات مشاوره و راهنمایی واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی۹۷-۹۶

                                             به نام خدا 

                                  برنامه هفتگی حضور مشاوران 

                         مرکز خدمات مشاوره و راهنمایی واحد تهران شمال 

                                 ( نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96)

                           حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی واحد تهران شمال

محل تشکیل جلسات مشاوره روز حضور

نام مشاور

مرکز مشاوره واحد

( ساختمان دانشکده فنی )

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

 

خانم راستگو

خانم کنشلو

خانم راستگو ( یک هفته در میان یک روز)

آقای دکتر متولی

خانم لبیبی

دانشکده علوم فنون دریایی چهارشنبه

خانم راستگو

( یک هفته درمیان یک روز )

دانشکده الهیات سه شنبه خانم کنشلو
دانشکده علوم پایه دوشنبه خانم لبیبی

 


۳ رای

نظر شما :