رویدادها - آرشیو

چگونه می توانم در هنگام کروناویروس با نگرانی امتحان مقابله کنم؟

چگونه می توانم در هنگام کروناویروس با نگرانی امتحان مقابله کنم؟

آیا دانشگاه باز خواهد شد؟ آیا ترم بعد کلاسها به صورت حضوری برگزار خواهد شد؟ آیا به شرایط تحصیلی قبلی برمیگردیم؟ آیا می توانم خودم را برای امتحان آماده کنم؟ آیا درسهایم را پاس میکنم؟ آیا ترم بعد دوباره باید همین دروس را بخوانم؟ و... همه اینها سوالات ذهن دانشجویان است. در این شرایط نگرانی امتحان با نگرانی و ترس از ناشناخته بودن آنچه در آینده اتفاق خواهد افتد، بیشتر هم می شود. در اینجا برخی از راههایی گفته شده است که به دانشجو کمک میکند تا بتواند با استرس و اضطراب امتحان در اپیدمی کروناویروس مقابله کند :

ادامه مطلب