آخرین خبرها

کارگاه تابستان اضطراب و افسردگی ویژه همتا یاران دانشجو
کارگاه های تابستان ویژه همتایاران دانشجو

کارگاه تابستان اضطراب و افسردگی ویژه همتا یاران دانشجو

کارگاه تابستان اضطراب و افسردگی ویژه همتا یاران دانشجو توسط جناب آقای دکتر علی باغبانیان متخصص اعصاب و روان در تاریخ ۹۸/۴/۲۲ در سالن کنفرانس دانشکده مدیریت برگزار گردید. اضطراب احساسی طبیعی است که همه انسان ها آن را تجربه خواهند کرد. به عنوان مثال اضطراب انتخاب شغل و اضطراب های قبل از ازدواج و ... در این کارگاه مورد بحث قرار گرفت. علاوه بر این احساس های منفی و طولانی مخرب ( افسردگی ) مورد بررسی و بحث قرار گرفت .

ادامه مطلب
اضطراب امتحان و راههای کاهش آن
بروشور کارگاه آموزشی اضطراب امتحان و راههای کاهش آن

اضطراب امتحان و راههای کاهش آن

اضطراب امتحان نوعی خود اشتغالی ذهنی است که خود کم انگاری و تردید در مورد توانائیهای فرد را همراه دارد و اغلب باعث ارزیابی منفی و عدم تمرکز حواس و واکنش های جسمانی نامطلوب می شود. بروز چنین حالات ناخوشایند کارآیی عملکرد را تحت تأثیر قرار می دهد.کوتاهی و بی توجهی درانجام برخی از وظائف دانشجویی زمینه مساعدی را برای بروز اضطراب امتحان فراهم می سازد. از این رو اقدامات رفتاری به عنوان مؤثرترین فنون برای کنترل اضطراب امتحان عنوان می شود. اینگونه اقدامات طیف وسیعی از روش های کنترل و کاهش اضطراب امتحان را در بر می گیرد که می توان آن ها را در دو حیطه برنامه ریزی قبل از امتحان و آمادگی برای امتحان تقسیم نمود. اقدامات منظم و جدی در حوزه های فوق اضطراب امتحان را کاهش داده و عملکرد تحصیلی را افزایش می دهد

ادامه مطلب
انتقال مکان مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه آزاد اسلامی از طبقه دوم ساختمان فنی و مهندسی به طبقه چهارم ساختمان فنی و مهندسی
انتقال مکان مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه آزاد اسلامی از طبقه دوم ساختمان فنی و مهندسی به طبقه جهارم ساختمان فنی و مهندسی

انتقال مکان مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه آزاد اسلامی از طبقه دوم ساختمان فنی و مهندسی به طبقه چهارم ساختمان فنی و مهندسی

از تاریخ ۹۷/۹/۱ مکان مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه آزاد اسلامی از طبقه دوم ساختمان فنی و مهندسی به طبقه جهارم ساختمان فنی و مهندسی انتقال یافته است

ادامه مطلب