اخبار دانشکده ها

موفقیت از آن کسانی میشود که مدام در حال تلاش به سوی اهدافشان می باشند
انسان موفق

موفقیت از آن کسانی میشود که مدام در حال تلاش به سوی اهدافشان می باشند

انسان های موفق همیشه در مورد ایده های خود صحبت می کنند و به موضوعات غیر ضروری و بی اهمیت نمی پردازنند، از تغییر استقبال کرده و نمی ترسند، همواره به دنبال رشد و فراگیری مهارت ها ی جدید هستند، از ویژگی های بارز آنان می توان بخشندگی را نام برد.

ادامه مطلب
برنامه حضور مشاوران مرکز خدمات مشاوره و راهنمایی واحد تهران شمال در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶

برنامه هفتگی مشاوران مرکز خدمات مشاوره وراهنمایی واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶

برنامه هفتگی مشاوران مرکز خدمات مشاوره و راهنمایی واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی۹۷-۹۶

ادامه مطلب
نوروز ۹۶

تبریک سال نو

یا مقلب القلوب و الا بصار، یا مدبر اللیل والنهار یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الی احسن الحال

ادامه مطلب