اخبار دانشکده ها

جشن افتتاحیه مرکز جامع مشاوره و روانشناختی امین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا ن شمال
جشن افتتاحیه مرکز جامع مشاوره و روانشناختی امین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

جشن افتتاحیه مرکز جامع مشاوره و روانشناختی امین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا ن شمال

جشن افتتاحیه مرکز جامع مشاوره و روانشناختی امین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

ادامه مطلب
۹۷/۱۱/۱ انتقال یافته است

تغییر مکان مرکز مشاوره و سلامت

به اطلاع دانشجویان و کارکنان گرامی می رساند، مرکز مشاوره و سلامت واحد از ۹۷/۱۱/۱ از دانشکده فنی و مهندسی به جنب سوله ورزشی،طبقه دوًم انتقال یافته است.

ادامه مطلب
اضطراب امتحان و راههای کاهش آن
بروشور کارگاه آموزشی اضطراب امتحان و راههای کاهش آن

اضطراب امتحان و راههای کاهش آن

اضطراب امتحان نوعی خود اشتغالی ذهنی است که خود کم انگاری و تردید در مورد توانائیهای فرد را همراه دارد و اغلب باعث ارزیابی منفی و عدم تمرکز حواس و واکنش های جسمانی نامطلوب می شود. بروز چنین حالات ناخوشایند کارآیی عملکرد را تحت تأثیر قرار می دهد.کوتاهی و بی توجهی درانجام برخی از وظائف دانشجویی زمینه مساعدی را برای بروز اضطراب امتحان فراهم می سازد. از این رو اقدامات رفتاری به عنوان مؤثرترین فنون برای کنترل اضطراب امتحان عنوان می شود. اینگونه اقدامات طیف وسیعی از روش های کنترل و کاهش اضطراب امتحان را در بر می گیرد که می توان آن ها را در دو حیطه برنامه ریزی قبل از امتحان و آمادگی برای امتحان تقسیم نمود. اقدامات منظم و جدی در حوزه های فوق اضطراب امتحان را کاهش داده و عملکرد تحصیلی را افزایش می دهد

ادامه مطلب
انتقال مکان مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه آزاد اسلامی از طبقه دوم ساختمان فنی و مهندسی به طبقه چهارم ساختمان فنی و مهندسی
انتقال مکان مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه آزاد اسلامی از طبقه دوم ساختمان فنی و مهندسی به طبقه جهارم ساختمان فنی و مهندسی

انتقال مکان مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه آزاد اسلامی از طبقه دوم ساختمان فنی و مهندسی به طبقه چهارم ساختمان فنی و مهندسی

از تاریخ ۹۷/۹/۱ مکان مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه آزاد اسلامی از طبقه دوم ساختمان فنی و مهندسی به طبقه جهارم ساختمان فنی و مهندسی انتقال یافته است

ادامه مطلب
برنامه هفتگی مشاوران مرکز خدمات مشاوره و سلامت واحد  در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷
برنامه حضور مشاوران مرکز خدمات مشاوره و سلامت واحد تهران شمال در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

برنامه هفتگی مشاوران مرکز خدمات مشاوره و سلامت واحد در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

برنامه هفتگی مشاوران مرکز خدمات مشاوره و سلامت واحد در نیمسال اول سال تحصیلی۹۸-۹۷

ادامه مطلب
موفقیت از آن کسانی میشود که مدام در حال تلاش به سوی اهدافشان می باشند
انسان موفق

موفقیت از آن کسانی میشود که مدام در حال تلاش به سوی اهدافشان می باشند

انسان های موفق همیشه در مورد ایده های خود صحبت می کنند و به موضوعات غیر ضروری و بی اهمیت نمی پردازنند، از تغییر استقبال کرده و نمی ترسند، همواره به دنبال رشد و فراگیری مهارت ها ی جدید هستند، از ویژگی های بارز آنان می توان بخشندگی را نام برد.

ادامه مطلب