معرفی مرکز مشاوره

خدمات مرکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال:

- برگزاری جلسات مشاوره فردی و حضوری

- دانشجویان عزیز و کارکنان گرامی جهت دریافت مشاوره می توانند ازطریق سیستم مشاوره الکترونیکی و تلفنی واحد تهران شمال استفاده نمایند

 - شماره تماس مشاوره تلفنی 77319415-021

- ایمیل مشاوره الکترونیکی: Markaz-moshavereh@iau-tnb.ac.ir

- مرکز مشاوره و راهنمایی  در زمینه های روان شناسی و مشاوره به دانشجویان و کارکنان واحد جهت مطالعه و پژوهش کتاب به  امانت می دهد

- برگزاری کارگاه های آموزشی توسط اساتید مجرب مرکز مشاوره  

- ارائه خدمات مشاوره فردی و گروهی در زمینه های تحصیلی، مشاوره پیش از ازدواج، خانواده، شغلی، کودک،افسردگی و... .

- تهیه بروشورهای روان شناختی و پیام های هفتگی و مشاور