مشاوران مرکز

     برنامه حضور متخصصان(نیمسال اول تحصیلی  ۹۸-۹۷)

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص

نام و نام خانوادگی

 

12- 13

 

 

12- 13

تحصیلی/شغلی

خانم دکتر فرشته افکاری

 

 

 

 

10- 14

روانسنجی/بالینی

خانم دکتر آتوسا صادقپور

 

 

 

 

10- 14

تحصیلی

خانم دکتر فرح جعفری

 

 

 

10- 14

 

روانپزشکی

آقای دکتر علی باغبانیان

 

 

 

10- 14

 

خانواده/تربیتی

آقای دکتر حمید پوریوسفی

 

 

 

10- 16

 

فردی/ ازدواج

خانم نسیم کنشلو

 

 

 

9 - 12

 

دینی/مذهبی

خانم دکتر مهریار شبابی

 

 

10-  16

 

 

بالینی

خانم دکتر فریده راستگو

 

 

10- 16

 

 

خانواده/تربیتی

خانم دکتر راضیه السادات ساده

 

10- 16

 

 

 

فردی/ ازدواج

خانم دکتر آویسا خبیری

 

10- 16

 

 

 

فردی/ تربیتی

خانم الهه لبیبی

 

10- 16

 

 

 

مددکاری

خانم دکتر رویا طاهری

10- 16

 

 

 

 

روانسنجی/ نوروفیدبک

آقای سید مرتضی حسینی نسب

10- 16

 

 

 

 

خانواده/ تربیتی

خانم دکتر ام البنین فلاحتی

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 الی 14

پزشک عمومی

خانم دکتر فاطمه خالقی

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 الی 16 با تعیین وقت قبلی ( مدت زمان مشاوره 20 دقیقه)

مشاوره تلفنی