برنامه ساعات حضور مشاوران در مرکز

به نام خدا

برنامه هفتگی حضور مشاوران

مرکز مشاوره و راهنمایی واحد تهران شمال

 (  نیمسال اول سال تحصیلی  97-96 )

دانشکده

روز حضور

نام مشاور

دانشکده فنی و مهندسی

شنبه ها

خانم راستگو

یکشنبه ها

خانم کنشلو

دوشنبه ها

خانم جعفری

خانم راستگو

 (یک هفته در میان )

سه شنبه ها

آقای دکتر متولی

چهارشنبه ها 

خانم لبیبی

علوم ­پایه / علوم ­زیستی

دوشنبه  ها

خانم لبیبی

الهیات ­ومعارف اسلامی

سه شنبه ها 

خانم  کنشلو

علوم ­و فنون ­دریایی

چهار شنبه ها 

خانم  راستگو

 ( یک هفته در میان )

 

مرکز مشاوره و راهنمایی واحدتهران شمال آماده ارائه خدمات مشاوره در زمینه مسائل عاطفی، ازدواج ، خانوادگی تحصیلی، اجتماعی  و روا ن­سنجی بوده و  ارائه خدمات مشاوره در ساعات اداری انجام می پذیرد.

خدمات مشاوره برای دانشجویان  گرامی و کارکنان محترم واحد رایگان است.

مشاوره تلفنی :    77319415

نشانی پست الکترونیک مرکز:   Markaz-moshavereh@iau-tnb.ac.ir

نشانی وب­ سایت مرکز : rhttp://counseling.iau-tnb.ac.i

اعتماد به مرکز مشاوره و راهنمایی

رشد و بالندگی در  

تمام عرصه ­های اجتماعی