برنامه ساعات حضور مشاوران در مرکز

به نام خدا

برنامه هفتگی حضور مشاوران

مرکز مشاوره و راهنمایی واحد تهران شمال

 

مرکز مشاوره و راهنمایی واحدتهران شمال آماده ارائه خدمات مشاوره در زمینه مسائل عاطفی، ازدواج ، خانوادگی تحصیلی، اجتماعی  و روا ن­سنجی بوده و  ارائه خدمات مشاوره در ساعات اداری انجام می پذیرد.

خدمات مشاوره برای دانشجویان  گرامی و کارکنان محترم واحد رایگان است.

مشاوره تلفنی :    77319415

نشانی پست الکترونیک مرکز:   Markaz-moshavereh@iau-tnb.ac.ir

نشانی وب­ سایت مرکز : rhttp://counseling.iau-tnb.ac.i

اعتماد به مرکز مشاوره و راهنمایی

رشد و بالندگی در  

تمام عرصه ­های اجتماعی