آخرین خبرها

ارایه خدمات مشاوره غیرحضوری در دوره کرونا

ارایه خدمات مشاوره غیرحضوری در دوره کرونا

۲۳ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۳:۳۰
مرکز مشاوره امین در دوره کرونا با ارایه خدمات مشاوره تلفنی و اینترنتی در کنار شماست
برگزاری وبینار مدیریت استرس در دوره کرونا

برگزاری وبینار مدیریت استرس در دوره کرونا

۱۱ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۳:۵۴
مرکز مشاوره و روانشناختی امین در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ وبینار مدیریت استرس در دوره کرونا برگزار می کند.
برگزاری وبینار خود مراقبتی و سلامت جسمی در دوره کرونا

برگزاری وبینار خود مراقبتی و سلامت جسمی در دوره کرونا

۱۱ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۴:۲۰
مرکز مشاوره و روانشناختی امین در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۰ وبینار خود مراقبتی و سلامت جسمی در کرونا برگزار می کند.
برگزاری وبینار معنویت و مدیریت زندگی در کرونا

برگزاری وبینار معنویت و مدیریت زندگی در کرونا

۱۱ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۴:۱۸
مرکز مشاوره و روانشناختی امین در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۰ وبینار معنویت و مدیریت زندگی در کرونا را برگزار می کند.
برگزاری وبینار ارتباط والدین و فرزندان در دوره کرونا

برگزاری وبینار ارتباط والدین و فرزندان در دوره کرونا

۲۳ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۳:۰۹
مرکز مشاوره و روانشناختی امین در تاریخ بیست و پنجم اردیبهشت ۱۴۰۰ وبینار خود مراقبتی و سلامت جسمی در کرونا برگزار می کند.

آخرین رویداد

1