معرفی کتاب

 

در "معرفی کتاب" به توضیح مختصری در مورد محتوای کتاب های مفید و کاربردی در حیطه روانشناسی و مشاوره پرداخته می شود که شما میتوانید بر حسب نیاز خود کتاب های را تهیه کرده و به مطالعه بپردازید.