آدرس و ساعت کار

نشانی :

تهران -بزرگراه شهید بابایی (غرب به شرق)- خروجی حکیمیه- خیابان شهید صدوقی- بلوار شهید عباسپور- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، جنب مجتمع ورزشی، مرکز جامع مشاوره و روانشناختی امین

 

ساعت کار :

 8 صبح تا 16 عصر